KP-elektro. Jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001.

KP elektro > Nabídka > Centrální vysavače Husky > Doživotní záruka poskytovaná výrobcem NUERA―AIR Canada

Doživotní záruka poskytovaná výrobcem NUERA―AIR Canada

02. 02. 2011
Výrobce NUERA-AIR Canada (dále též jen „Výrobce“) poskytuje na Zboží tzv. Doživotní záruku. Doživotní zárukou se rozumí závazek Výrobce poskytnout nový náhradní díl Zboží, u něhož se projeví výrobní nebo materiálová vada v době životnosti Zboží. Výrobce poskytne nový náhradní díl zcela zdarma, koncový zákazník hradí pouze vlastní náklady spojené s uplatněním práv z Doživotní záruky, náklady na zaslání náhradního dílu a náklady na výměnu poškozeného dílu za nový. Limitovaná garance bezplatného servisu Výhradního dovozce v rámci Doživotní záruky Práva z Doživotní záruky může koncový zákazník uplatnit u Výrobce přímo nebo prostřednictvím Výhradního dovozce. Po dobu 60 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi zajistí Výhradní dovozce v případě uplatnění práv z Doživotní záruky jeho prostřednictvím vyřízení nároku koncového zákazníka z Doživotní záruky, přepravu náhradního dílu i výměnu poškozeného dílu za nový pro koncového zákazníka bezúplatně. Životností Přístroje (vysavačové jednotky Husky a Duovac) se rozumí doba 25 let od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Životností Příslušenství se rozumí doba 5 let od data dodání Příslušenství koncovému zákazníkovi. Podmínkou poskytnutí Doživotní záruky je provedení registrace koncového zákazníka do programu Doživotní záruky nejpozději do 2 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi. V případě zmeškání lhůty pro registraci ztrácí koncový zákazník právo na poskytnutí Doživotní záruky. Registrace do programu Doživotní záruky se provádí řádným vyplněním tzv. Karty zákazníka, která je dostupná na webových stránkách Výhradního dovozce (www.husky.cz). Registraci je možné provést interaktivním vyplněním Karty zákazníka přímo na webových stránkách Výhradního dovozce (NEWAG spol. s r.o.) nebo zasláním vytištěné a vyplněné Karty zákazníka doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla Výhradního dovozce (NEWAG spol. s r.o.). Zdroj: NEWAG spol. s r.o.