KP-elektro

KP elektro > Profil společnosti

Profil společnosti

Sídlo KP Elektro

V roce 1991 vznikla firma Petr Kolouch, která si dala do názvu elektroslužby. Záměrem firmy bylo využití letitých zkušeností svých pracovníků v oboru elektro. Jejími prvními zakázkami byly realizace vnitřních instalací v rodinných domcích, revize elektrického zařízení a vyřizování přihlášek k odběru elektrické energie. Při své činnosti se stále více setkávala s potřebou specializace v oboru tak, aby byla schopná plnit i ty nejnáročnější požadavky svých zákazníků.V roce 2003 mění název na KPelektro.

Naše specializace

V současné době je činnost firmy zaměřená na montáže, údržbu el. zařízení, měření a regulace ve výměníkových stanicích, plynových kotelnách a podobných systémech pro různé typy ohřevů za pomocí plně programovatelných regulátorů. Pro úplnost zakázek provádíme technickou dokumentaci el. zařízení do 1000V.

Vyvíjíme se

Do svého rozvoje investujeme nemalé prostředky. Pro zajištění montáží nejnovější regulačních systémů se pracovníci firmy pravidelně zúčastňují školení u dodavatelů a výrobců regulační techniky a jsou neustále v kontaktu s výrobci současné techniky.

V současnosti rozšiřujeme služby o dálkové radiové přenosy dat z výměníkových stanic a plynových kotelen. Ve spolupráci s topenářskými firmami se podílíme na rekonstrukcích plynových kotelen a výměníkových stanic. Pro své zákazníky montujeme a zprovozňujeme kamerové systémy s nahrávání obrazu, s vyhledáváním záznamů.

Jsme dobře vybavení

Nákupem softwarového vybavení dokážeme měnit a programovat regulátory tak, aby vyhovovaly požadavkům zákazníka s přihlédnutím k úsporám energií. Firma je vybavena měřící a výpočetní technikou pro programování v terénu.

V archivu firmy jsou veškeré zákony a technické normy potřebné pro provádění revizí elektrických zařízení a zhotovování technické dokumentace. Tyto normy jsou pravidelně doplňovány.