KP-elektro. Jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001.

KP elektro > Profil společnosti

Profil společnosti

Sídlo KP Elektro

V roce 1991 vznikla firma Petr Kolouch, která si dala do názvu elektroslužby. Záměrem firmy bylo využití letitých zkušeností svých pracovníků v oboru elektro. Jejími prvními zakázkami byly realizace vnitřních instalací v rodinných domcích, revize elektrického zařízení a vyřizování přihlášek k odběru elektrické energie. Při své činnosti se stále více setkávala s potřebou specializace v oboru tak, aby byla schopná plnit i ty nejnáročnější požadavky svých zákazníků.V roce 2003 mění název na KPelektro.

Naše specializace

V současné době je činnost firmy zaměřená na montáže, údržbu el. zařízení, měření a regulace ve výměníkových stanicích, plynových kotelnách a podobných systémech pro různé typy ohřevů za pomocí plně programovatelných regulátorů. Pro úplnost zakázek provádíme technickou dokumentaci a revize plynu a el. zařízení do 1000V bez omezení prostředí.

Vyvíjíme se

Do svého rozvoje investujeme nemalé prostředky. Pro zajištění montáží nejnovější regulačních systémů se pracovníci firmy pravidelně zúčastňují školení u dodavatelů a výrobců regulační techniky a jsou neustále v kontaktu s výrobci současné techniky.

V současnosti rozšiřujeme služby o dálkové radiové přenosy dat z výměníkových stanic a plynových kotelen. Ve spolupráci s topenářskými firmami se podílíme na rekonstrukcích plynových kotelen a výměníkových stanic. Jsme systémoví partneři firmy MOELLER pro montáž inteligentních instalací systému X-comfort. Pro své zákazníky montujeme a zprovozňujeme kamerové systémy s nahrávání obrazu, s vyhledáváním záznamů.

Jsme dobře vybavení

Nákupem softwarového vybavení dokážeme měnit a programovat regulátory tak, aby vyhovovaly požadavkům zákazníka s přihlédnutím k úsporám energií. Firma je vybavena měřící a výpočetní technikou pro programování v terénu.

V archivu firmy jsou veškeré zákony a technické normy potřebné pro provádění revizí elektrických a plynových zařízení a zhotovování technické dokumentace. Tyto normy jsou pravidelně doplňovány.

Umíme čistit tlakové nádoby a likvidovat odpad

V oboru topenářském provádíme čištění tlakových nádob mechanickou nebo chemickou cestou. Naší předností je, že jako jedna z mála firem v kraji máme k této činnosti veškeré potřebné certifikáty a osvědčení od OHS Kladno pro likvidaci odpadů.

Instalujeme centrální vysavače

Pro potřeby svých zákazníků, hlavně z řad drobných stavebníků začala firma ve spolupráci se světovým výrobcem montáž centrálních vysavačů systému HUSKY.

Pracujeme podle ČSN EN ISO 9001:2001