KP-elektro

KP elektro > Nabídka > Elektroinstalace > Revize - elektro > Revize elektrických nepřipevněných spotřebičů a elektrického ručního nářadí

Revize elektrických nepřipevněných spotřebičů a elektrického ručního nářadí

04. 02. 2011

Výtah z normy ČSN 33 1600 ed.2

Norma stanovuje způsob a rozsah:

 • revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání a
 • revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravách.

Norma platí pro:

 • elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely,
 • elektrické spotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve vnitřních i venkovních prostorách,
 • elektrické spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, hotely, zdravot. zařízení),
 • elektrické spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnost,
 • elektrická nepřipevněná svítidla,
 • elektrická zařízení informační techniky,
 • přístroje spotřební elektroniky,
 • pohyblivé přívody a šňůrová vedení,
 • přístroje v laboratořích,
 • elektrické ruční nářadí,
 • ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

Tabulka 1: Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů:

Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A před jejich vydáním uživateli
B Třídy I 1 × za 3 měsíce 1 × za 6 měsíců
Třídy II a III 1 × za 6 měsíců
C Třídy I 1 × za 6 měsíců 1 × za 24 měsíců
Třídy II a III 1 × za 12 měsíců
D Třídy I, II a III 1 × za 12 měsíců 1 × za 24 měsíců
E Třídy I, II a III 1 × za 12 měsíců 1 × za 24 měsíců
A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách,při zemědělských pracích atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti
Lhůty pravidelných revizí připevněných elektrických spotřebičů jsou stejné jako lhůty elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500.

POZOR

Toto je jen výtah normy. Z důvodu úplnosti a aktuálnosti doporučujeme seznámit se s celou normou v původním znění.