KP-elektro. Jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001.

KP elektro > Nabídka > Elektroinstalace > Fotovoltaika > Fotovoltaika – Úvod

Fotovoltaika – Úvod

03. 02. 2011
Fotovoltaika je stále se rozšiřující systém přeměny energie slunečního záření na elektrickou energii. Jsme specialisté na střešní fotovoltaické systémy rodinných domů.

Značné možnosti fotovoltaiky

Při běžné intenzitě dopadajícího záření 1000 W/m2 může fotovoltaický systém vyrobit za rok 60 až 260 kWh/m2.

Princip činnosti

Stejnosměrný elektrický proud z panelů je prostřednictvím střídačů transformován na běžné napětí 230V.

Možnosti využití a prodeje energie

Vyrobenou elektřinu může provozovatel fotovoltaické elektrárny využít pro svou potřebu nebo prodat do distribuční soustavy za stanovenou výkupní cenu s dlouhodobou garancí výstupu.

Hlavní části fotovoltaických systémů

Fotovoltaické panely, nosné konstrukce a střídače.

Běžný postup při zřizování fotovoltaických systémů

  • — Jednání s distributorem el. energie o možnostech napojení a rezervace přenosové kapacity,
  • — jednání se stavebními úřady (územní plánování, vyjádření architekta, …),
  • — zahájení stavebního řízení,
  • — instalace vlastního fotovoltaického systému,
  • — napojení na distribuční soustavu,
  • — žádost o licenci na výrobu elektrické energie,
  • — uzavření smlouvy o výkupu elektrické energie,
  • — registrace u OTE.

Nainstalujeme a pomůžeme s licencí

Nabízíme kvalitní komponenty s dodávkou instalace „na klíč“, včetně spolupráce na získání licence výrobce el. energie a připojení k síti místního distributora.

Za vypracování nabídky neplatíte

Vypracujeme zdarma cenovou nabídku a zhotovíme projektovou dokumentaci po podepsání smlouvy se zákazníkem. Na trhu fotovoltaických systémů se pohybujeme od roku 2008 a specializujeme se na projekty do 30 kW na střechách. Kontaktujte nás.